سحر امینی – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

ما خدمات روانشناسی مختلفی را
ارائه می دهیم.


روانشناسی زوجین

psycho arrow themecolor

نکاتی که باید در مورد افسردگی جدی گرفته شود


روانشناسی
کودک

 
psycho arrow themecolor

افسردگی و پریشانی خلق و خو


روانشناسی گروهی

psycho arrow blue

و سایر خدمات حائز اهمیت, که می توانید در خدمات ما مشاهده فرمایید.

 

درباره کلینیک
روانشناسی ما


ما در کلینیک روانشناسی خود می کوشیم که در گام اول مشکلات ناشی از مسائل روحی و روانی از قبیل روانشناسی کودک و ... و هم چنین مسائل اکتسابی مربوطه را ریشه یابی نموده و در گام دوم با توجه به متدهای روز دنیا در جهت حل این گونه مشکلات اقدام نماییم.


  • روانشناسی فردی و گروهی
  • اختلال اضطراب و ریشه یابی کودکی
  • مشکلات ترس و وسواس
 

پروسه جلسات
روانشناسی و مشاوره


کلیه مسائل درمان و مشاوره بر اساس یک پیش نویس گام به گام مبتنی بر متدهای درمانی روز اجرا خواهد شد.

مصاحبه و شرح حال


تشخیص و ریشه یابی مشکل


برگزاری جلسات مشاوره برای بهبود مشکل


پایان موثر درمان های روانشناسی